Služby

Pro naše zákazníky z řad investorů, architektů, projektantů a spotřebitelů poskytujeme širokou nabídku služeb:

 • konzultace výběru a vhodnosti svítidel a světelných zdrojů vzhledem k účelu využití
 • světelně technické výpočty a návrhy osvětlovacích soustav
 • výpočty ekonomické návratnosti nákladů na jednotlivá variantní řešení osvětlovacích soustav
 • dodávky svítidel dle specifických požadavků a stavebních harmonogramů
 • zakázkovou výrobu svítidel dle specifických požadavků zákazníka zejména na design svítidla
 • záruční i pozáruční servis

Se zákazníky hledáme tu nejlepší možnou variantu osvětlení pro konkrétní prostory. Náš odborný tým vždy připraví optimální řešení s ohledem na veškerá specifika projektu. Můžete se spolehnout, že přinášíme účelná a ekonomická řešení.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

 • kancelářské osvětlení
 • průmyslové osvětlení (výrobní haly, logistická centra, garáže)
 • veřejné osvětlení (uliční, parkové, slavnostní, ambientní atp.)
 • osvětlení pro obchodní centra a hypermarkety a supermarkety obchodních řetězců
 • osvětlení sportovišť a „wellness“ center
 • osvětlení nemocničních a zdravotnických zařízení

 

Aplikace LQS Composer 

je unikátním nástrojem vyvinutým společností OMS pro snadnější vizualizaci výsledného osvětlení prostor v závislosti na použitém typu svítidel. Při jeho návrhu vycházela společnost OMS ze zcela nového standardu pro měření kvality osvětlení.

Metodologie LQS (LightingQuality Standard) je složena z více jak dvacítky exaktně měřitelných kritérií, která umožňují připravit komplexní řešení osvětlení prostor. Níže se můžete podívat, co všechno se zohledňuje při návrhu osvětlení pomocí nástroje LQS Composer.

Přehrát video

LQS Composer - odkaz na aplikaci

Práce s aplikací LQS Composer je velmi intuitivní díky přirozenému rozložení jednotlivých ovládacích prvků, které máte k dispozici při návrhu osvětlení. V současné chvíli jsou k dispozici čtyři typy předdefinovaných prostor (obchodní, skladové, kancelářské a prezentační), jejichž parametry můžete měnit dle potřeby.

Interaktivita LQS Composeru zajišťuje neustálou kontrolu nad použitými produkty, ale také nad sekundárními parametry, jako je energetická náročnost anebo míra celkové osvětlenosti prostor. Detailní vysvětlení jednotlivých položek je k dispozici v podrobném průvodci.